Kære medlemmer og donatorer til GROW|FOR|IT,

Takket være Jeres bidrag og Jeres medlemsskab har vi kunnet opfylde de sidste betingelser for at blive godkendt i henhold til Ligningslovens §8A. Det er den regel, der kan give skattefradag for donationer til organisationer med et almennyttigt formål.

GROW|FOR|IT har indsendt en ansøgning til SKAT om at blive godkendt, idet vi har nået de nødvendige mål:

  • Flere end 300 medlemmer, der hver har betalt medlemskontingent på minimum 50 kr.
  • Flere end 100 gavegivere, der har doneret mindst 200 kr til træplantning
  • En årlig bruttoindtægt/formue på mere end 150.000 kr. Vi har nu mere end 140.000 kroner til træplantning i 2017 og 2018 og mere end 10.000 kroner til driftformål.
  • Læs hele teksten hos SKAT: Link til side hos SKAT

SKAT meddeler os, at vi skal forvente 3 måneders sagsbehandlingstid. Vi vil informere Jer, når/hvis vi bliver godkendt.

Stor hilsen,

GROW|FOR|IT