Om CO₂ og vores gavekort

Vi synes, det er vigtigt, at alle skal kunne bidrage til skovrejsning for klimaet, også hvis man ikke har mulighed for at bruge 7750 kroner til den livslange CO₂-neutralisering, men gerne vil afsætte et mindre beløb.

Når du vælger at neutralisere din udledning af CO₂ i ét år eller at give donationen som gave, sætter vi gang i en mindre plantning for 200 kroner eller beløbet, der svarer til gavekortet. Til gavekortsdonationerne tilstræber vi at vælge plantninger til lav pris med høj CO₂-opsugningseffekt. Det kan fx være mangroveskov, som plantes i Madagaskar af vores gode partner Eden Reforestation Projects (som har en glimrende FAQ-liste med info om deres plantninger).

Regnestykket omkring vores gavekort:

  • En danskers årlige gennemsnitlige CO₂-udledning ligger på knap 9 tons.
  • Prisen på en mangroveplantning, der årligt kan binde samme mængde CO₂, er i øjeblikket 3750 DKK.
  • Da du planter for et mindre beløb, vil der derfor gå nogle år, før din donation har renset atmosfæren for, hvad der svarer til en danskers gennemsnitlige  årlige CO₂-udledning. Jo større beløb på gavekortet, jo færre år går der. Ved 200 DKK skal du købe et sådant i 19 år, før du opnår balance.

En ting mere omkring donationen på 200 DKK: Vi indgår et kompromis med de små enkelt-donationer, nemlig at vi ikke for den pris kan få helt samme grad af nøjagtighed i dokumentationen for plantningerne, som vi tilbyder i den store livsvarige donation på 7750 DKK.

Ved nogle af de store donationer vil man kunne rejse ud og helt konkret klappe sine egne træer. Det kan man ikke helt for de små donationers vedkommende. Her kan vi dokumentere med sikkerhed, at plantningerne er foretaget i et bestemt område (se fx denne type afrapportering).