Vi synes, det er vigtigt, at alle skal kunne bidrage til skovrejsning for klimaet, også hvis man ikke har mulighed for at bruge 7500 kroner til den livslange CO₂-neutralisering, men gerne vil afsætte et mindre beløb.

Når du vælger at neutralisere din udledning af CO₂ i ét år eller at give donationen som gave, sætter vi gang i en mindre plantning for 200 kroner eller beløbet, der svarer til gavekortet. Til gavekortsdonationerne tilstræber vi at vælge plantninger til lav pris med høj CO₂ opsugningseffekt. Det kan fx være mangroveskov, som plantes i Madagaskar af vores gode partner Eden Reforestation Projects. Regnestykket sådan ud:

  • En danskers årlige gennemsnitlige CO₂-udledning ligger på cirka 10 tons.
  • Prisen på en mangroveplantning der årligt kan binde 10 tons CO₂ er i øjeblikket 3750 DKK.
  • Da du donerer planter et mindre beløb, vil der derfor gå nogle år, før din donation har renset atmosfæren for, hvad der svarer til din årlige CO₂-udledning på 10 tons.

En ting mere omkring donationen på 200 DKK: Vi indgår et kompromis med de små enkelt-donationer, nemlig at vi ikke for den pris kan få samme grad af nøjagtighed i dokumentationen for plantningerne, som vi tilbyder i den store livsvarige donation på 7500 DKK.

For de små donationer kan vi dokumentere med sikkerhed, at plantningerne er foretaget i et bestemt område (se fx denne type afrapportering), mens vi for de store donationers vedkommende tilbyder fotodokumentation for netop den hektar træer, som er blevet plantet for dine penge. Med andre ord vil man kunne rejse ud og klappe sine egne træer med den store donation – dét kan man ikke helt med den lille donation.