Tallet for en danskers gennemsnitlige årlige udledning af CO₂ er helt centralt for Grow For Its arbejde. Vi bruger det til at udregne prisen for at neutralisere et helt livs udledning af CO₂ gennem skovrejsning.

Vi har hidtil brugt den globale officielle opgørelsen fra UNFCCC, FNs Framework Convention on Climate Change. Her ligger Danmark på et gennemsnit på cirka 7,5 tons pr. indbygger. På det seneste har vi set mange bruge meget større tal, hvor man medregner de CO₂-udledninger, der kommer fra produktion af Danmarks varer i Kina og andre steder. Så kommer man op på 15-17 tons CO₂ pr. indbygger i Danmark.

Om det er en god opgørelsesmetode, kan der jo være forskellige synspunkter om. Vi synes, det let bliver noget rod – især set i en international sammenhæng, for så skal man jo til at trække disse indirekte udledninger fra Kinas regnskab over udledninger.

Vi har i bestyrelsen besluttet at gå over til at bruge tallene fra EUs statistikkontor, som vi synes, giver bedst mening. Her ligger det seneste årlige udledningsgennemsnit for en dansker på 8,8 tons for 2017. I disse tal er medregnet Danmarks udledning af de øvrige drivhusgasser. Drivhuseffekten fra de øvrige drivhusgasser er for sammenlignelighedens skyld omregnet til den effekt, de øvrige gasser ville have, hvis der var tale om CO₂. På den måde når vi op på et højere gennemsnitstal pr. dansker end UNFCCC, og det passer godt til Grow For Its tankegang, da vi jo er nødt til at rydde op i atmosfæren, så vi nedbringer opvarmningen fra alle drivhusgasser.

Opjusteringen får ingen konsekvens for vores centrale “produkt”, nemlig livslang CO₂-neutralisering for en pris af 7500 DKK. Vi har altid opereret med konservative beregninger og plantninger, som reelt opsuger mere CO₂, end vi lover.