GROW|FOR|IT

Vi hjælper mennesker med at nulstille deres CO₂-fodaftryk

Jeg vil gerne bidrageGiv et gavekort

De barske kendsgerninger omkring CO₂

Selv med de mest optimistiske scenarier for udfasning af fossile brændstoffer, er det nødvendigt at se i øjnene, at der i mange år frem fortsat vil blive pumpet milliarder af tons CO₂ ud i Jordens atmosfære – hvad der ikke er råd til i jordsystemets “klimabudget”. I stedet for at udlede over 30 milliarder ton CO₂ om året burde menneskeheden være i fuld gang med at fjerne CO₂ fra atmosfæren.

GROW|FOR|IT er et borgerinitiativ som netop har fokus på at rense atmosfæren for CO₂. Vores metode er simpel og effektiv: Plantning af træer. Plant den rigtige træ-sort under de rette omstændigheder, og man har en effektiv CO₂-oprenser, som arbejder løs for klimaet i de næste 70-100 år.

Det er noget, der batter i kampen mod den forstærkede drivhuseffekt, og det er også kernen i vores frivillige arbejde: At organisere skovrejsning for både private og organisationer. Du kan se nogle af vores resultater her.

Graf fra det Internationale Energi Agentur som viser udviklingen i den globale udledning af CO 2.

Niveauet af CO₂ udledninger er historisk højt med over 30 milliarder tons om året. Efter tre år på samme niveau steg udledningerne desværre med 1.4% i 2017.

Afbalancér en gang for alle et helt livs udledning af CO₂ ved træplantning

Sådan fungerer det

Effektiv og ufarlig oprensning af atmosfæren

Træer i god vækst opsuger og indkapsler CO₂ fra luften. At rejse et stykke skov er det samme som at gøre effektivt rent i atmosfæren, og det er det, der driver os i GROW|FOR|IT. Vi organiserer bæredygtig skovrejsning for mennesker, firmaer og organisationer, som brænder for at gøre noget konkret for klimaet.

Gør hele dit liv CO₂-neutralt

Prisen for at balancere et helt livs udledning af CO₂ ved hjælp af skovrejsning er 7500 kroner – klik her for at se hvordan du gør.
Det er et beløb, som de færreste sådan lige har i overskud, men vi synes alligevel, det er væsentligt at sætte et konkret tal på, hvad det vil koste for en person i Danmark én gang for alle at gøre sit liv CO₂-neutralt. Modtager vi en donation i den størrelse, sørger vi for at plante træer med en levetid på mindst 70 år og nok af dem til, at de hvert år fjerner mere CO₂ fra atmosfæren, end du som dansker er med til at udlede.

Bliv en af dem, der gør noget

Bekæmp klimaforandringerne med konkret, personlig handling: Støt vores arbejde med skovrejsning ved at melde dig ind i vores forening. Et års-medlemskab koster 50 kroner og er en uvurderlig støtteerklæring og håndsrækning til det frivillige arbejde med skovrejsning. Firmaer kan tegne et medlemskab for 500 kroner.
Klik her for at blive medlem.

Konkret handling for 250 DKK

Køb vores GO-FOR-IT!-pakke til 250 kroner. De 50 kroner dækker et års-medlemskab, og for de resterende 200 kroner sørger vi for at plante træer nok til, at du kan betragte dig selv som CO₂-neutral det næste år. Det er selvfølgelig også alletiders gaveidé at forære GO-FOR-IT!-pakken til en, du kender. Klik her for at donere.

Direkte "se det selv" dokumentation via Google Maps

GROW|FOR|IT arbejder både med træplantninger i Danmark og i udlandet. Ved plantning i udlandet tilbyder vi direkte, visuel dokumentation af plantninger, som man kan følge over internettet via et specialmodul i Google Maps. Se et eksempel her fra en vores plantninger i Uganda. Modulet er udviklet af vores danske samarbejdspartner TroFaCo, som sammen med lokale partnere står for bæredygtig træplantning i blandt andet Uganda og Vietnam.

Vær med

til at rydde op i atmosfæren
Jeg vil gerne bidrageGiv et gavekort

Nyheder

New Zealand vil plante 100 millioner træer årligt

Premierminister Jacinda Ardern har sat et ambitiøst mål for at imødegå den globale opvarmning. New Zealand vil bruge træplantning som middel til at få fjernet noget af den kritiske mængde CO2, der allerede er udledt i atmosfæren. Regeringens mål er at plante 100...

læs mere

Nu kan alle donere træer til nye statslige Danske Folkeskove

Vores søsterorganisation i Danmark, Growing Trees Network Foundation, har indgået et samarbejde med Naturstyrelsen, således at alle nu kan deltage i rejsning af nye statslige skove i Danmark. Tillykke til Growing Trees Network med det flotte arbejde, der giver borgere...

læs mere

Rita Gram giver kunstværk til GROW|FOR|IT

Rita Gram, en lokal kunst­ner fra Bran­de, giver kunst­værk til GROW|FOR|IT. Kunst­vær­ket fra Rita Gram er en akva­rel med et træ-motiv. Tanken bag gaven er, at kunst­vær­ket skal bru­ges som motiv for et GROW|FOR|IT cer­ti­fi­kat. Der er tale om det cer­ti­fi­ka­t,...

læs mere

Historien bag foreningen og en status over indsatsen

Dette er den første formandsberetning fra GROW|FOR|IT. Derfor er det på sin plads med et kort historisk tilbageblik for at minde om, hvorfor vi er samlet her, og hvordan vi er nået hertil. På den måde får vi et éntydigt udgangspunkt for det fortsatte arbejde. Den...

læs mere

GROW|FOR|IT-plantninger i Uganda er nu i gang

Plantningen af træer ved skolerne i Rakai er nu færdige, og træplantningen langs landevejen ved Soroti er i gang. Billedet viser et eksempel på en ’Mbula’ – det lokale navn - på kun 2 år. Som det ses, vokser træer MEGET hurtigt i troperne! GROW|FOR|IT har igangsat i...

læs mere

Træplantning i Uganda betalt af medlemskaber og donationer

GROW|FOR|IT har nu modtaget tilstrækkeligt mange ”GO-FOR-IT”-medlemskaber og Firmamedlemskaber til, at vi har kunnet igangsætte en medlemsplantning for i alt 1000 Euro. For denne plantning gælder det, at mange bække små… - er godt!  På grund af GROW|FOR|IT´s lave...

læs mere

Generalforsamling i GROW|FOR|IT tirsdag den 23. maj 2017

Dagsordenen er: Valg af dirigent og stemmetællere. Formandens eller, ved dennes forfald, næstformandens Generalforsamlingens kommentarer og godkendelse af beretning. Fremlæggelse af regnskab og fremtidigt budget, herunder revisors bemærkninger. Generalforsamlingens...

læs mere

“Møllebanden” planter skovfyr

Siemens Wind Power har en personaleforening  "Møllebanden". På Møllebandens generalforsamlingen i februar 2017, blev der reklameret for de to foreninger GROW|FOR|IT og Hedeselskabet. Der blev uddelt skovfyr frø sponsoreret af Hedeselskabet. Her kan du finde en...

læs mere