Skriv eller ring til os

GROW|FOR|IT
C/O. Jens S. Thomsen
Nordlundvej 79
7330 Brande, Danmark
Tlf. 93 88 35 30

Kontakt os på mail

Skriv til growforit.dk@gmail.com

Hvem er vi?

En del af initiativtagerne til GROW|FOR|IT kommer fra vindmølleindustrien. Fælles for os er, at vi synes, at det går for langsomt med klimaindsatsen. Vi ønsker derfor at gøre noget, der kan købe menneskeheden mere tid til omstilling fra fossil energi – til vedvarende energi.

Vi er startet i det Midtjyske, fordi de fleste af os bor her. Her havde grundlæggeren af Hedeselskabet, Enrico Dalgas, også sit virke for 150 år siden. Under hans ledelse stod Hedeselskabet for plantning af rigtig mange skove efter 1864 – skove, som vi nu har stor glæde af.

Mød aktivgruppen

Henrik Stiesdal

Henrik Stiesdal

Bestyrelsesformand

Henrik Stiesdal har i årtier været en nøgleperson i dansk vindenergi og er en anerkendt innovator på den globale scene for vedvarende energi. Besøg Henriks blog om om innovation, teknologi og systemer inden for vedvarende energi. Læs mere om GROW|FOR|ITs formand på Wikipedia.

Grethe Pihl Jensen

Grethe Pihl Jensen

Medlem af bestyrelsen

Grethe Pihl Jensen  har arbejdet med kommunikation og udvikling de sidste 15 år – bl.a. inden for byudvikling, turisme og fremtidens teknologi. Den grønne dagsorden og klimaproblematikken er kommet til at fylde mere og mere på både det personlige og professionelle plan hvilket har ført til, at Grethe blev valgt ind i GROW|FOR|ITs bestyrelse i foråret 2019.

Jan Thisted

Jan Thisted

Medlem af bestyrelsen

Jan Thisted har arbejdet i vindmølleindustrien siden 1998, og er i dag ansat som principal key expert i Siemens Gamesa, hvor han bl.a. arbejder med nettilslutning af havmølleparker. Som el-ingeniør har Jan desuden arbejdet med projekter indenfor kabelproduktion, papirproduktion, togproduktion, pumpeproduktion og emballageproduktion. Jan er opvokset i Midtjylland og har været tæt på både skov- og savværksdrift og har fra barnsben også deltaget i træplantninger.

Jens Schiersing Thomsen

Jens Schiersing Thomsen

Næstformand i bestyrelsen og daglig leder

Jens har arbejdet som vindmølleingeniør det meste af sin karriere. Han startede sit arbejdsliv som rørsmedelærling på B&W Skibsværft. I dag er Jens ansat hos Siemens-Gamesa som Senior Key Expert, hvor han arbejder med offshore stål-strukturer. Jens sidder i bestyrelsen i de lokale afdelinger af Plantning og Landskab og Danmarks Naturfredningsforening.

Lars Hedemann

Lars Hedemann

Medlem af bestyrelsen

Lars Hedemann er Partner og Lead Advisor i Brinckmann Group. Efter tre års PhD studier på Aarhus Universitet indenfor Strategi og Forretningsudvikling, blev Lars i 2011 en del af vind industrien. Motiveret af den presserende CO2 problematik, engagerede Lars sig i 2012 i stiftelsen af GROW|FOR|IT. Lars varetager i dag foreningens udviklingsinitiativer.

Kristian Strøbech

Kristian Strøbech

Medlem af bestyrelsen

Kristian er selvstændig rådgiver i digital medieinnovation. Han arbejder især med træning og efteruddannelse inden for sociale og mobile medier. Kristian har i mange år været lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor han bl.a. har undervist kommende journalister i international klimajournalistik.

Foreningens formål

GROW|FOR|IT er en non-profit forening der tilbyder mennesker en mulighed, for at balancere deres CO₂ udledning gennem skovrejsning.

Skovrejsning er en løsningsmodel, der kan købe menneskeheden mere tid til den nødvendige energi-omstilling ved at opsuge og binde CO₂ fra atmosfæren i træer i vækst.

GROW|FOR|IT har som hovedaktivitet at stå for planlægning og organisering af skovrejsning til afbødning af klimaproblemerne. Penge indsamlet til konkret skovrejsning går ubeskåret til skovrejsningsprojekter.

Foreningen er politisk uafhængig, og dens aktiviteter er baseret på frivillig arbejdskraft fra projekt til projekt. Med base i civilsamfundet er foreningen også uafhængig af økonomiske interesser.

Vi lægger stor vægt på at være ikke-bureaukratiske. Vi lægger stor vægt på gennemsigtighed og troværdighed i alt, hvad vi foretager os i forbindelse med vores virke.

Vi indgår gerne i netværkssamarbejde med andre aktører, der arbejder med skovrejsning nationalt og globalt, hvis disse aktører opfylder vores krav til gennemsigtighed og troværdighed.

For GROW|FOR|IT handler det om at plante træer, rigtigt mange træer. Hvem der så fysisk planter disse træer og herigennem sørger for, at vi kan opsuge CO₂ fra atmosfæren, er ikke så afgørende.

GROW|FOR|IT er et fritidsprojekt i civilsamfundet. Vi tror, at vi i civilsamfundet kan gøre noget konstruktivt og konkret for at løse klimaproblemerne ved bare at gå i gang på frivillig, non-profit basis. Eksempelvis skal en familie på to personer, blot plante 2 hektar skov (2 arealer på 100*100 meter), så har familien balanceret sin CO₂ udledning de næste 70-100 år – en gang for alle!