Her på denne side har vi forsøgt at samle svar på alle de spørgsmål, vi modtager i forbindelse med GROW|FOR|ITs arbejde. Vil du i kontakt med os, er det nemmest at sende en mail til growforit.dk@gmail.com.

Hvilke modeller for træplantning har GROW|FOR|IT?

GROW|FOR|IT har to modeller for træplantning i udlandet. Begge typer plantning sker i samarbejde med den danske organisation TroFaCo (www.trofaco.org). De to modeller vil begge opsuge og balancere CO₂ svarende til en gennemsnitsdanskers CO₂-udledning, som er 9-10 tons CO₂ per år i følge EUs statistikkontor. Prisen for livslang CO₂-balancering er kun 1000 Euro, 7500 danske kroner.

For øjeblikket tilbyder vi træplantning i Uganda, hvor TroFaCo samarbejder med forskellige NGO’er herunder CIDI (www.cidiuganda.org). Tidligere plantninger blev udført i Cambodja i samarbejde med organisationen CAFACA.

Begge de valgte GROW|FOR|IT-plantningsmodeller giver mere end 10 ton CO₂ opsugning per år. Dette er fordi træer i tropiske områder gror væsentligt hurtigere end træer plantet under danske forhold, fordi der er varmt og solrigt, og træer i troperne kan gro hele året rundt.

GROW|FOR|IT tilbyder to muligheder for livslang CO₂-udligning:

Koster 7.500 kroner (1000€)
Genrejsning af skov på bar mark: Der bliver plantet 700 træer på én hektar, som en del af en større plantning. Træerne er af arter der bliver meget store og de vil rigeligt kompensere et livslangt CO₂-aftryk fra en dansker, efterhånden som de gror. Der vælges typisk hurtigt voksende og meget store træer såsom afrikansk teak, https://en.wikipedia.org/wiki/Milicia_excelsa.

Skoven bliver udtyndet efter sædvanlig forstmæssig praksis. De udtyndede træer kan bruges af de lokale folk og fungerer således som betaling for udtyndingsarbejdet. Donoren får et personligt bevis og kan, hvis det ønskes, få sit navn på en liste over donatorer til arealet. Den vises sammen med dokumenterende billeder (taget før plantning, 1 og 5 år efter) fra arealet på TroFaCo’s hjemmeside. Man er velkommen til at besøge ‘sine træer’.

Koster 9.000 kroner (1200€)
Plantning af træer på skoler på landet. Der bliver plantet 700 træer på én skole eller fordelt på 2-3 skoler. Træerne er af arter, der bliver store, og de vil rigeligt kompensere et livslangt CO₂-aftryk fra en dansker, efterhånden som de gror. Der vælges nyttetræer, som de lokale kan bruge som fx mad, medicin eller på anden vis. Læs mere på https://en.wikipedia.org/wiki/Irvingia_gabonensis, og moringa.

Donoren får et personligt bevis og kan, hvis det ønskes, få sit navn på et opslag, der viser plantningen. Det vises sammen med dokumenterende billeder (taget før plantning, 1 og 5 år efter) fra arealet på TroFaCo’s hjemmeside. Man er velkommen til at besøge ‘sine træer’.

Derudover er der endnu mulighed som vi arbejder på: Genrejst skov ved delvist naturlig regenerering (Reforestation). Der genskabes ødelagt skov ved plantning af skov i mindre flader med typisk 5-10 forskellige trætyper. Her vil dyrene i skoven, typisk fugle og aber, sprede frø fra både de plantede træer og andre planter, således at skoven vil regenerere sig selv og blive mere varieret. Hvis man er interesseret i denne type plantning, så ret henvendelse til GROW|FOR|IT eller TroFaCO, email info@trofaco.com, telefon +45 2779 0251.

Hvad får jeg for mine penge?

Via en indbetaling på 7500 kroner for skov på bar mark eller 9.000 kroner for træer ved skoler sikrer GROW|FOR|IT, at du får plantet den mængde træer, hvis CO₂-opsugning modsvarer din CO₂–udledning for en gennemsnitsdansker. I Danmark har vi en opfattelse af, at forureneren skal betale for sin forurening. Ved at få plantet træer sørger du således for, at den CO₂-forurening du gennem din levevis afstedkommer, vil blive balanceret i fremtiden. Du har således gjort dit – du har ryddet op efter dit CO₂-aftryk på verden.

Du opnår følgende, når du balancerer dit CO₂-udslip: 

 • For hver hektar nyplan­tet skov, du støt­ter, vil du mod­ta­ge et cer­ti­fi­kat på, at du nu har balan­ce­ret én per­sons livslange CO₂–udled­ning – en gang for alle!
 • Fotodokumentation med GPS-koordinater.
 • Skattefradrag for din CO₂-balancering. Dette kræver, at vi får dit navn, din adresse og CPR–nummer, som vi kan oplyse til SKAT – læs mere om fradragsmuligheden her.

Der er mulighed for at tilkøbe ekstra, løbende information for den plantning, du har finansieret, gennem en årlig fysisk kontrol ud over det, der er indlagt i de to muligheder. Dette er ikke en del af GROW|FOR|IT´s standard pakke, men er et personligt tilkøb. Prisen for en årlig kontrol af din plantning er en merpris på 500 kroner pr. hektar (eller for træer på skoler) for hvert år, du ønsker at få dokumenteret tilstanden for din plantning, udover de fotos der ligger på GROW|FOR|IT´s hjemmeside.

Hvem er vores samarbejdspartnere TroFaCo?

Organisationen TroFaCo blev etableret i 2014. Grundlæggerne Steffen Johnsen og Thomas O’Brien Kirk har begge arbejdet med international udvikling i mange år, Thomas i Afrika, Steffen mest i Asien.

TroFaCo samarbejder med flere danske organisationer, herunder også Folkekirkens Nødhjælp (DanChurchAid). TroFaCos partnere, som står for det praktiske, er virksomheden CAFACA (www.cafaca.com) i Cambodja, ActionAid i Vietnam (Mellemfolkeligt Samvirke er det danske medlem i ActionAid), og i Uganda er det CIDI (www.cidiuganda.org), samt andre partnere, som samarbejder med Caritas Danmark og Danida.

GROW|FOR|IT har valgt TroFaCo samarbejdspartner for træplantning og skovrejsning, fordi TroFaCo opfylder de nødvendige krav til gennemsigtighed og troværdighed. En af forudsætningerne for et samarbejde er, at det skal være muligt at tage ud og klappe sine træer fysisk. Og dette kan TroFaCo tilbyde gennem deres unikke registrering af træernes placering på Google Maps og med nøjagtige GPS-koordinater. Så skulle du således have lyst til, at se de træer, du har sponsoreret, er dette muligt. TroFaCo og GROW|FOR|IT hjælper gerne med det praktiske!

Spørgsmål som TroFaCo ofte får

Hvad sker der, hvis nogle træer dør?
Hvis nogle af Jeres nyplantede træer dør indenfor et år, planter de lokale nye træer samme sted. Dette sker i henhold til de lokales kontrakt med vores partner.

Hvilke slags træer planter TroFaCo og jeres partnere?
TroFaCo og vores partnere overlader det til de lokale at bestemme, hvilke træer de vil ønsker at plante. Ofte vælger de en blanding af arter. Nogle træer, som for eksempel mango eller tamarind, kan de få frugter fra. De kan spises eller sælges på markedet. Vi støtter, at den slags træer plantes ved en skole, et tempel eller en kirke, hvor fordelene deles af mange.

Nogle arter af træer giver gratis medicin. Det gælder f.eks. neem og moringa. Hvis nogen spørger, om de kan få klimapenge til kommercielle plantager af frugttræer eller f.eks. kaffe eller gummi, siger vi høfligt nej.

Hvorfor vil de lokale samfund samarbejde med TroFaCo?
De lokale samarbejder med TroFaCo, fordi det bringer umiddelbare fordele:

 • Den direkte fordel er de penge, der udbetales til menneskene, der planter træerne og passer dem (luger) de første to år. Det er som regel de fattigste kvinder i lokalområdet.
  De mere indirekte fordele kommer fra:
 • Salg af frugter: Da de lokale folk selv vælger, hvilke træer de vil plante, er der en del frugttræer imellem, som f.eks. mango. Når disse begynder at bære frugt, kan indtægten komme op på 70-150 kroner pr. træ pr. år. Tamarind giver endnu mere.
 • Besparelser på indkøb af medicin: Mange slags træer kan bruges som medicin. Det sparer mange ture til byen for at købe simpel medicin, og det sparer også nogle penge. Fordi alle i området kan nyde godt af dette, er fordelen meget værd.

Hvordan planter TroFaCo og Jeres partnere træerne?
Helt generelt er vi overbeviste om, at lokalsamfund er de bedste til at tage vare på lokale ressourcer. Så vi, eller vores partnere, beder dem udpege folk, som har forstand på og erfaring med at arbejde med træer. Den slags folk er der næsten altid i en landsby eller i nabolandsbyen. Den kyndige person får så en kontrakt med TroFaCo’s lokale partner.

Kontrakten forpligter personen til at indsamle frø fra de træer, folk i landsbyen vil have, lave frøplanter af disse og hjælpe til ved plantningen af de unge træer. Den lokale organisation (bondeforening, skole eller lignende) organiserer selve plantningen. TroFaCo og vores partnere sikrer, at lokale kvinder får de fleste af de betalte jobs med at plante og luge rundt om de unge træer i løbet af de første år. Vores partnere betaler for udplantningsplanterne og også for plantningen samt lugning rundt om træerne. Så faktisk får de lokale nogle nyttige træer helt gratis.

Hvorfor vælger vi at gøre det på denne måde? Der er flere grunde:

 • Det har vist sig, at lokale træer er de bedst egnede til de lokale betingelser, og de lokale beboere kender træerne og ved, hvordan de kan bruges. De ved også, hvor man kan finde de bedste frøkilder.
 • Vi køber fra lokale planteskoler. Dette skaber lokal beskæftigelse, og der er større ansvarlighed forbundet med at producere for sine naboer.
 • TroFaCo og partnere betaler for de unge træer for at demonstrere, at vi mener det alvorligt, men vi betaler kun for træer, der overlevet det første år. Kontrakten med de lokale angiver, at træer, der dør i løbet af det første år, skal genplantes. Det motiverer til at gøre tingene ordentligt fra starten. Hvis de lokale har brug for teknisk hjælp eller træning, kan det leveres af TroFaCo’s partnere. Den bedste træning sker ved at samarbejde med en erfaren person fra et nærliggende lokalområde, som har den viden og erfaring, der kræves.

Er TroFaCo tilknyttet et standardsystem for verifikation?
Er TroFaCo tilknyttet et standardsystem for verifikation? TroFaCo har sin egen dokumentation. Det er bedre for lokalsamfundene fordi det tillader os at betale dem mere, fordi dokumentationen er billigere, samtidigt med at den er mere synlig, og det giver mere brugbar information TroFaCo leverer sammen med sine partnere effektiv udvikling til lokalsamfundene og leverer samtidig præcis information til dig. Man kan se sine træer på en hjemmeside eller i på lokaliteten, hvis man gør sig den anstrengelse at rejse ud. Enhver er velkommen.

Kortet på hjemmesiden fortæller nøjagtigt, hvor træerne står. Det gør det certifikat, enhver køber får, også. Hvis du vil ud og se, så lad os hjælpe med det praktiske. Du kan altid efterspørge mere information om, hvordan vi gør, eller snakke med de lokale om plantningen. Vores dokumentation viser fotos, som har GPS-koordinater og tidsangivelser. Disse informationer vises på et kort på en hjemmeside, hvorfor enhver køber kan se de sponsorerede træer med køberens navn på (eller logo, hvis køberen er en organisation).

Dette betyder også, at det er umuligt at sælge de samme klimatræer flere gange, hvilket desværre er sket i nogle tilfælde. Lokalsamfundene udpeger, hvor der skal plantes. Vi accepterer kun områder, der er utilplantede allerede ved planlægningen. Der tages fotos af lokaliteten inden plantningen.

Hvordan måler TroFaCo carbon i træerne så vi er sikre på CO2-optaget?
Vi besøger alle plantninger hvert år. (I GROW|FOR|IT´s modeller er denne sikring valgt som et ekstra tilkøb for at sikre standardprisen på 7500 DKK for 20 tons CO₂ balancering per år). Vores moniterings- og rapporteringsspecialist samarbejder med et hold fra den lokale partner og interesserede lokale, f.eks. en lærer, bønder, en præst eller en munk.

Monitoreringen sker sådan: Først tæller vi de overlevende træer. Derefter måles omkredsen af stammerne samt højderne på hvert 10. eller 20. træ alt efter plantningens omfang. Ud fra disse målinger beregnes biomassen (tør) over jorden (AGB) ved hjælp af denne formel: AGB = d * DBH2 * H – hvor DBH er diameter at breast height, H er træets højde, og d er veddets densitet. Sidstnævnte størrelse afhænger af arten – noget ved er tungere end andet. DBH måles ved at tage livmålet på træet i brysthøjde (menneskets) og så omregne livmålet (omkredsen) til diameter. Derefter beregnes carbon ved at bruge tommelfingerreglen, at 1 ton tør biomasse = 1/2 ton carbon. Endeligt ganges der så med 3,6, da et CO₂ molekyle vejer 3,6 gange så meget som et C atom.

Figuren her viser de næste trin i målingerne. Målingerne kan selvfølgelig kun foretages på træer, der allerede gror og er nogle få år gamle. Så hvordan ved vi på forhånd, hvor mange træer vi skal bruge til at kompensere for et givet antal tons CO₂? Den korte udgave er, at der anslås et gennemsnitstal for træernes vækst over 20 år. Denne antagelse og tallets værdi er baseret på meget forsigtige overslag fra to erfarne tropiske forstfolk, den ene fra Skovdyrkerne/Danish Forestry Extension, den anden en hollandsk ekspert. Efterhånden har TroFaCo opsamlet en del data fra mange træarter. Hvis vi så også ved nogenlunde, hvor store de bliver som voksne, kan vi tilnærme en vækstkurve. Det giver mere præcise tal.

Hvordan fungerer TroFaCo’s rapportering ved hjælp af smartphones?
Først det basale: Vi arbejder med lokale mennesker, som fungerer som rapportører fra plantningerne og lokalsamfundene. Disse lokale er ofte folk med god erfaring fra lokalt arbejde og med en vis respekt i lokalsamfundet. Vi låner dem en smartphone og lærer dem, hvordan telefonen anvendes til at tage billeder, der beskriver forløbet. Der er udviklet software som gør, at serverne kan læse informationen fra billederne og uploade det hele til Google Maps. Ved hjælp af en plugin til WordPress vil kortet også forefindes på GROW|FOR|IT ’ hjemmeside (kommer snart).

Har I problemer med, at jorden bliver taget af andre?
Landtyveri kan være et problem. Vi undgår det ved at arbejde med partnere, der er stærke nok til at modstå forsøg på landtyveri og også ved at plante på jord, der ikke er interessant for jordtyve (f.eks. langs en vej eller vandingskanal) eller tilhører en offentlig institution, f.eks. en skole. I Uganda kan vore partnere plante ved skoler og store plantninger på åbne, ubrugte arealer i overensstemmelse med lokale myndigheder. De store arealer tilhører traditionelle strukturer som f.eks. kongedømmer. Endelig ejer kirkesamfund en hel del jord. Kongedømmer og kirkesamfund har ofte meget store arealer. Konkret er der tale om kongedømmet Buganda, som dækker det meste af det centrale og vestlige Uganda og har sin egen regering, Caritas Uganda og Church of Uganda.