Generalforsamling i Grow For It 2020

Generalforsamling i Grow For It 2020

I år blev Grow For Its generalforsamling for første gang afholdt online. Generalforsamlingen fandt sted tirsdag den 26. maj. Herunder kan du læse formandens beretning, og nederst finder du et link til referatet af generalforsamlingen.

Kære Generalforsamling

Dette er den fjerde formandsberetning, efter Grow For It blev etableret den 3. juni 2016.

Hvor året 2018/2019 viste, at vi kunne løfte opgaven med træplantning i større skala, så skulle perioden 2019/2020 vise, om vi kunne professionalisere Grow For It med øget fokus på private virksomheder.
Det tegnede rigtig godt. Kalenderåret 2019 blev et rekordår for Grow For It, og vi havde flere lovende firmainitiativer på bedding til 2020 – men så kom coronavirussen på tværs. Det vender jeg tilbage til senere.
Da vi jo holder Generalforsamlingen online, vil jeg ikke gennemgå alle årets resultater. Dem kan I læse om på vores hjemmeside: https://growforit.dk/resultater/. I stedet vil jeg fremhæve nogle hovedpunkter, herunder de områder, der leder frem til et forslag om vedtægtsændringer.

Lad os først gennemgå de positive ting. Det sidste år er forløbet særdeles tilfredsstillende. Her er et lille udpluk af, hvad der er foregået:
– Vi har aldrig før modtaget så mange donationer til plantning af træer.
– Vi har plantet mange flere træer end i årene før, og vi gør mere og mere for at opsuge noget af den alt for megen CO2 fra atmosfæren.
– Vores frivillige organisation er så stærk som nogensinde, og den er krumtappen i foreningen.
– Vi har heller aldrig haft så mange interessante ting i støbeskeen som nu.

Takket være private og firmabaserede donationer fik vi i sidste periode testet og evalueret vores forskellige plantningsmodeller i henholdsvis Uganda, Nepal og Vietnam. Madagaskarmodellen blev testet i 2018.
Både i Nepal og Vietnam er plantningerne forløbet efter hensigten. Skovdyrkerforeningen og de lokale stod for plantningsarbejdet, og for begge modeller gælder det, at de lokale selv lægger penge på bordet ud over de 7500 kr pr hektar, som Grow For It´s donorer sponsorerer. De lokale skovbønder ønsker at fortsætte plantningerne, og vi øger arealet i 2020 til henholdsvis 27 hektar i Nepal og forhåbentlig 20 hektar i Vietnam.
I Uganda gik plantningen fint, men TROFACO er vendt tilbage og har fortalt at 7500 kr desværre ikke kan dække omkostningerne med 700 træer pr hektar. De kan plante 500 træer, men så er der herudover behov for, at en virksomhed betaler for et større areal, så TROFACO´s udgifter kan dækkes.

Derfor ser vi i Uganda på en ny plantningsmodel i samarbejde med Danish Forestry Extension/DFE, den udenlandske afdeling af Skovdyrkerne. Uganda er også ramt af COVID-19, men vi håber at kunne genoptage arbejdet hen over sommeren og stadig nå at få plantet træer inden regntiden i efteråret.
i Madagaskar planter vi hele året. Peter Esmann, som har kontakten til Eden Reforestation Projects, har måttet udvide vores aftale. I hele 2020 plantes der 5 hektar mangroveskov hver eneste måned. Takket være jer, vores donorer, har vi nu den næsthøjeste status hos Eden Projects, nemlig ’Grove Partner’. ’Grove’ betyder ’lund’, som er en lille skov. Sådan en status opnås, når der er sponsoreret mere end 50.000 US dollars – tak til alle!

Der er også etableret en egentlig aktivgruppe i Grow For It, som er helt nødvendig for at vores frivillige organisation kan fungere. Aktivgruppen har haft sin første workshop i Jylland, arrangeret af Pernille, Nathalie og Grethe. Der er oprettet undergrupper med teamleads, og grupperne mødes regelmæssigt online.

Vi har fået nydesignet hjemmesiden inklusiv en webshop til erstatning for MobilePay. Christine, Grethe og Kristian har stået for arbejdet. Desuden fik Kristian her i foråret 2020 flyttet hjemmesidens dataopbevaring, så vi opfylder GDPR-reglerne og har maksimal datasikkerhed. Den forbedrede datasikkerhed gør, at vi fortsat kan tilbyde fradrag for samtlige donationer til træplantning, idet vi nu kan håndtere CPR-numre på en sikker måde i vores webshop. Til gengæld kræver det en mindre vedtægtsændring, i og med at alle indbetalinger nu tilflyder ét kontonummer.

Perioden 2019/2020 skulle også have været anvendt til at professionalisere arbejdet i Grow For It ved etablering af et deltidssekretariat, som kunne håndtere den forventede større aktivitet og rådgive virksomheder inden for normal arbejdstid. Det gik lovende i starten – men så kom virussen … Alle virksomheder har måttet sikre deres likviditet og fokusere på kerneområderne – sådan må det være, men konsekvensen er også, at eksterne aktiviteter som dem, virksomhederne kunne have med Grow For It, er blevet nedprioriteret. Firmakunderne skulle have været grundstammen i finansieringen af vores sekretariat, og målet om et sekretariat har vi nu måttet udskyde. Så indtil videre er vi fortsat en 100 % frivillig organisation, og alle donationer til træplantning går stadig ubeskåret til dette formål.
Det er naturligvis rart at kunne holde fast i det med 100% frivillighed og ingen administrationsudgifter, men det er ikke en holdbar løsning på længere sigt. Vi er derfor nødt til at se på andre muligheder, herunder muligheden for at etablere samarbejde med organisationer/fonde/foreninger, som vil kunne huse de arbejdsopgaver, der kræves for at kunne håndtere og servicere virksomheder. Dette kræver en beslutning og en godkendelse fra Generalforsamlingen.
Forslaget, som vi gerne vil have godkendt, lyder på, at Grow For It går i dialog med organisationer for at afsøge mulighederne for et fremtidigt samarbejde, og at arbejdsgruppen i Grow For It (inkl. formand/næstformand) får mandat til at udarbejde et oplæg, som kan fremlægges til bestyrelsen til godkendelse. Hvis bestyrelsen kan godkende oplægget, skal det, i det omfang det er nødvendigt ifølge vores vedtægter, efterfølgende godkendes på Generalforsamlingen.

Ved årsskiftet 2019/2020 havde vi modtaget i alt 107 livtidsdonationer, cirka 800.000 kr. De mindre donationer løb op på i alt 79.000 kroner. Grow For It overførte i alt 980.463 kroner til træplantning i 2019. Overførslerne gik primært til Uganda, Madagaskar og de 2 modelplantninger i Nepal og Vietnam. Med de fortsatte plantninger i Madagaskar i starten af 2020 har vi i perioden rundet træplantning for 1 million kroner.
Grow For It har vist, at det for 7500 kr. er muligt at plante et tilstrækkeligt antal træer til, at en enkelt dansker kan balancere sin årlige CO2-udledning på 9,3 tons CO2 svarende til 750 tons CO2 over et liv.
Det skal tilføjes, at de 7500 kr er den nedre grænse. For at 7500 kr er nok, kræves det, at der enten er simple og billige plantningsforhold som i Madagaskar, at der er store samlede arealer som i Uganda, eller at skovbønderne selv skyder penge i træplantningerne som i Vietnam og Nepal. I Vietnam 20% og i Nepal 25%.

Jeg vil slutte min beretning af året med at takke alle vores medlemmer, vores donorer, vores mange samarbejdspartnere, hele aktivgruppen, vores mange venner af foreningen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer iGrow For It for det forløbne års arbejde.

Jeg ser frem til, hvad vi sammen kan opnå af resultater i det kommende år.
Henrik Stiesdal

Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen 2020

Stort indsamlingsprojekt til fordel for klimaet

Stort indsamlingsprojekt til fordel for klimaet

Bidrag med en donation for hver omgang på 7 km, som vores ultralandsholdsløber klarer til Great Dane Backyard Ultra.

En af vores donorer, ultralandsholdsløber David Stoltenborg, har valgt at løbe donorløb til fordel for Grow For It. Det er vi meget glade for og stolte af! Du kan hjælpe både David og Grow For It med at samle rigtig mange penge ind ved at donere et beløb for hver omgang, David løber.

I weekenden 8.-9. august arrangeres der for 2. år i træk udholdenhedsløbet Great Dane Backyard Ultra.

Her stiller David Stoltenborg op og samler donationer ind for hver omgang på 7 km, han klarer at løbe, weekenden igennem.

Konceptet for løbekonkurrencen er, at løberne hver time skal gennemføre en omgang på 7 km, og hvis de klarer det, skal de så stille til start igen den efterfølgende time til samme 7 km omgang. Og så videre, indtil der kun er 1 deltager tilbage, som vinder en Golden Ticket til USA, hvor vinderne fra de andre lande mødes til samme dyst i oktober 2020.

Sidste år blev løbet filmet af selskabet Trailbear Films, og der blev produceret en film, som vandt prisen for bedste nordiske adventure film på filmfestivalen N.A.F.F. i København: Se teaseren for filmen her: https://www.trailbearfilms.com/film

Link til begivenheden: http://my.raceresult.com/132840/info?lang=dk

Rundesponserer: Kingo Karlsen A/S, Revisionshuset Tal & Tanker

Bidrag og vind præmier

Bidrag med så lidt som 1 kr

Alle, som bidrager, er desuden med i lodtrækningen om præmier fra alle vores rundesponsorer. Vinderne kontaktes ugen efter løbet, og forpligter sig ikke til noget markedsføring eller andet i den forbindelse.

Benyt en af følgende muligheder for at være med i lodtrækningskonkurrencen, ved at donere et fast selvvalgt beløb:

  • Mobile Pay: 20678374
  • Bankoverførsel: Reg 7701 Konto 0002324679 (Sydbank, David Stoltenborg)

Anfør kontaktinformation i afsenderfelt såfremt du er interesseret i at vinde en lodtrækningspræmie

Du kan også tilmelde dig en SMS eller E-mail fra os efter løbet, med det endelige antal runder som David gennemførte, og indbetale herefter.

Skriv navn på SMS nr (20678374) eller E-mail (david.stoltenborg@gmail.com)

Om David Stoltenborg

Alder: 32

Antal VM deltagelser for Danmarks landshold: 4

Antal runder ved sidste års Great Dane Backyard Ultra: 22 runder

Kilometer løb pr. uge: 120-170 km

Højdemeter pr uge: 2.000 – 5.000 meter

Tree planting in Uganda underway

Tree planting in Uganda underway

I can confirm that our partner in Uganda is in full swing with planting of the tree seedlings that we have provided. I recently visited Uganda (2 nd – 14 th May 2019) on a ‘working holiday’ to personally oversee the planting and to also check the progress of the trees that were planted 2 years ago.

During the visit I was able to make closer contact with the Ugandan NGO CIDI, the group that is running the project with close connections to the local people who are planting the trees.

There are also close ties between CIDI and the Kingdom of Buganda, the locality in which the trees are being planted.

The visit was generally an uplifting and positive experience, however it is clear that Uganda is feeling the effects of the Climate Crisis, in that the ‘normal’ rainfall has in recent years become less certain.

The local people are however optimistic, and believe that if they can replant their forests, which like in Denmark have been cleared from the landscape over the years, then the rain will also return. The uncertainty of the rain has meant that our two partners TROFACO og CIDI have decided that all plantings in 2019 should occur in those areas that have the ‘safest’ rainfall.

You can read the full story with pictures here.

Generalforsamling i GROW-FOR-IT 2019

Generalforsamling i GROW-FOR-IT 2019

Igen i år blev GROW|FOR|ITs generalforsamling afholdt i Pakhuset i Brande. Generalforsamlingen fandt sted onsdag den 22. maj. Herunder kan du læse formandens beretning, og nederst finder du et link til referatet af generalforsamlingen.

Kære Generalforsamling

Dette er den tredje formandsberetning, efter at GROW|FOR|IT blev etableret den 3. juni 2016.

Hvor året 2017-2018 skulle afprøve og teste plantningsmodeller og samarbejdspartnere, skulle året 2018-2019 bruges til at vise, at vi kan løfte opgaven med træplantning i større skala, blandt andet ved at etablere juridiske aftaler, der sikrer vores donorer, vores samarbejdspartnere og vores forening bedst muligt.
I efteråret 2018 havde vi to artikler i de danske medier om træplantning som løsning i forhold til den globale opvarmning. Disse to artikler skabte den omtale og opmærksomhed, som efterfølgende fik antallet af donationer til at eksplodere.

Jeg (formanden) havde selv en artikel i Naturlig Energi om træplantning som førstehjælp til klima-et, og Anne og Jens havde en kronik i Information om, hvad træer kan på globalt plan, og om, hvad det konkret koster at balancere sin CO2-forurening.

Den øgede omtale gjorde, at vi i starten af 2019 rundede den ene million kroner i donationer direkte til træplantning. Af den ene million udgøres cirka 2/3 af livstidsdonationer, og resten er gavekort og ”GO-FOR-IT” medlemskaber.

Allerede i januar opnåede vi et tilstrækkeligt antal medlemmer og donationer til at opretholde vores godkendelse efter ligningslovens §8A, idet vi modtog 108 donationer á 200 kroner fra medarbejder-julegaver i Siemens Gamesa Renewable Energy. Hertil skal lægges de 55 livstidsdonationer og de mange gavekort og ”GO-FOR-IT”-donationer.

I februar 2019 indgik vi en aftale med Eden Reforestry Projects om at tilplante 24 hektar af et 400 hektar stort område kaldet Antsanitia i Madagaskar. Vi har nu midler nok til hele 2019 og skal have indgået en tillægsaftale med Eden Reforestry Projects, hvis vores donorer fortsætter med at vælge mangroveskov.

I maj 2019 fik vi, på baggrund af vores eget nyskrevne rammeaftale for plantning, etableret en aftale med TROFACO om plantning af 70 hektar skole- og fladeplantninger i Uganda. Plantningerne foregår netop nu, idet Uganda endelig fik den forårsregn, de har ventet på. Uganda oplever også klimaforandringer, så de fremtidige plantninger vil efter aftale med TROFACO og CIDI (Ugandisk NGO) foregå i områder, der anses for regnsikre.

Jens har været på en ferietur med et nyttigt formål, nemlig til Uganda med henblik på kontrol af vores 2017-plantninger og for at tilse arbejdet med plantningerne af de 70 hektar skole- og fladejord. Resultatet af besøget var opløftende i forhold til vores samarbejdspartnere og i forhold til den beskyttelse af træplantningerne, vi opnår. Jens vil, når tiden tillader det, udarbejde en beskrivelse af resultaterne af turen.

Vi har også midler fra private donorer samt fra Fyns Trælegetøj og House Doctor, som vi har allokeret til en 12 hektars træplantning i Vietnam, der skal udføres af skovbønder under et Skovkooperativ, og til en 12 hektars træplantning i Nepal gennem et skovkooperativ, som Danish Forestry Ex-tension (den udenlandske afdeling af Skovdyrkerne) oprettede for 17 år siden. Når aftalerne er endeligt på plads, vil de blive offentliggjort på hjemmesiden.

På sidste generalforsamling efterlyste jeg en mulighed for at plante træer i I-lande. Vi ønsker at kunne tilbyde denne løsning, fordi vi stadig, trods alt, anser beskyttelsen af plantningerne for bedre i de områder. Grethe og Jens har i foråret været inviteret til Hedeselskabet for at høre om deres seneste tiltag kaldet ”Firmaskoven” på arealer indenfor EU. Vi kan bryste os med, at vores arbejde har båret frugt, idet Hedeselskabet har adopteret vores oprindelige idé om Firmaskoven. Hedeselskabet vil holde os orienteret, så vi engang i fremtiden også vil kunne tilbyde plantninger indenfor EU.

I januar indtrådte Peter Esmann i bestyrelsen. Peter varetager nu kontakten med Eden Reforestry Projects og bidrager med håndtering af vores e-mail-konto. Vi er glade for, at Peter er en del af bestyrelsen.

Lars genetablerede kontakten til fundraising-firmaerne Primus Motor og Bigum Consult med hen-blik på at undersøge udvalgte firmaers vilje til at opnå CO2-balance for deres aktiviteter gennem deres CSR-forpligtigelser. CSR = Corporate Social Responsibility.

Primus Motor og Karina Green Bro gennemførte sammen med Jens en undersøgelse af CSR-holdningen i danske firmaer i Vietnam ud fra en liste, som Kristian fremskaffede. Undersøgelsen bekræftede endnu engang, at træplantning ses som en oplagt mulighed for firmaer i forhold til CSR. Rent konkret gav det kontakt til Sydfyns Trælegetøj, der kom med en større donation til plantning i Vietnam. Arbejdet vil blive afsluttet med en workshop, som også vil blive den officielle afslutning på arbejdet med ”Firmaskoven”, som Hedeselskabet donerede.

Fra Dagný Björk Kristjánsdóttir, der gennemførte et afgangsprojekt hos Bigum Consult, modtog vi den smukkeste lille video om GROW|FOR|IT og træplantning samt et komplet oplæg til de gavekort, som har storsolgt lige siden. En stor tak til Dagný og Kristian for at få salget af gavekort i gang.

Netop som vores daglige leder Jens begyndte at vånde sig over arbejdsmængden, modtog vi de første tilbud fra frivillige om at hjælpe til i foreningen. Stig Lindén-Søndersø tilbød sig tidligt i forhold til vores Facebook, og Grethe Pihl Jensen og Pernille Selch Holm tilbød hjælp til henholdsvis et fremtidigt sekretariat og til at få etableret firmajulegavesalg af træplantning som et alternativ til stegepander og lysestager og alt, hvad der ellers tilbydes som firmajulegaver.

Vi vil nu oprette en egentlig frivilliggruppe, og med deltagelse af Grethe, Pernille og Christine Lindgaard Bæk, som ser på vores hjemmesidedesign, opnår vi også en klart bedre køns- og alders-fordeling i GROW|FOR|IT, hvilket jeg som formand påskønner.

Den øgede arbejdsmængde sammen med de muligheder, der ligger i firmaers CSR-fokus, har gjort, at vi i bestyrelsen mener, at tiden er inde til en professionalisering af vores indsats. Vi vil ikke kunne håndtere firmaer tilstrækkeligt professionelt, når arbejdet primært skal foregå efter arbejdstid og i weekender.
På den baggrund vil bestyrelsen gerne stille et forslag til generalforsamlingen om at godkende, at bestyrelsen opretter et egentligt sekretariat. Sekretariatet vil i første omgang være bemandet med en enkelt person én arbejdsdag om ugen, betalt af medlemskontingenter. Et fremtidigt fokus på firmaers muligheder indenfor CSR-træplanting skal gøre det muligt at øge timetallet, hvor det bliver firmaerne, der selv betaler for den service, vi tilbyder.

På det mere praktiske niveau, har MobilePay stoppet den automatiske indberetning til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen har udgivet en beskrivelse af, hvordan vi kan indberette på et Excel-ark. Dette åbner en mulighed for, at vi via en WEB-Shop kan etablere en funktion, der gør, at 200 kronersdonationerne også vil kunne indberettes som donationer med fradrag.

Ved sidste generalforsamling bad bestyrelsen generalforsamlingen om accept til at ændre vedtægterne, sådan at vi har ret til at udføre plantninger, der vil kunne give en indtægt. Den 22. oktober 2018 fik vi en vejledende udtalelse fra Skattestyrelsen om, at ordlyden i afsnit 2.5 ikke vil betyde en ændring af vores status som velgørende forening. På den baggrund vil vi opdatere vores vedtægter.

2.5 GROW|FOR|IT kan facilitere træplantning på privatejede arealer, hvis disse plantninger sideløbende med CO2-opsugning også har et udviklingsformål for fattige samfund, og forudsat at vi igennem det private ejerskab opnår en øget beskyttelse af plantningerne. Plantningerne kan kun ske gennem organisationer, som nyder bred anerkendelse i samfundet. Plantningerne må ikke stride imod de væsentligste kriterier i afsnit 2.4: Fældning må ikke ske i utide. Træplantningerne skal være til gavn for flora, fauna og borgere i almindelighed og må ikke have ødelæggende effekt på andre vigtige naturhabitater.

Det er glædeligt, at så mange personer har vist vilje til at bidrage med konkret handling for at imødegå den globale opvarmning. Og særligt glædeligt er det, at mange virksomheder nu endelig er begyndt at se den konstante øgning af CO2-indholdet i atmosfæren som en direkte trussel.

Oprindelig havde vi i GROW|FOR|IT en idé om, at træplantning kunne købe os tid til grøn omstilling, men dette tidspunkt er passeret! Nu er vi ganske enkelt nødt til at rydde op i atmosfæren. Vi skal have trukket CO2 ud, så vi igen kommer under de 400 PPM, ja helst under de 350 PPM.

For øjeblikket og i årene fremover er træplantning den billigste metode at trække CO2 ud af atmosfæren og binde den.

GROW|FOR|IT har vist, at vi kan plante et tilstrækkeligt stort antal træer for 7500 kroner (1000 Euro), således at en enkelt dansker via plantning af 1 hektar træer kan balancere sin årlige CO2-udledning på 9,3 tons CO2 over en periode, der svarer til en menneskealder: 750 tons CO2.

Jeg vil gerne slutte med at takke alle vores medlemmer, vores donorer, vores mange samarbejdspartnere, vores mange venner af foreningen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i GROW|FOR|IT for det forløbne års arbejde.

Jeg glæder mig til at se, hvad en professionalisering af vores indsats vil kunne betyde for det kommende år 2019-2020.

Henrik Stiesdal

Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen 2019

GROW|FOR|IT har allerede udsolgt i Uganda for 2019, nu planter vi mangroveskov i Madagaskar

GROW|FOR|IT har allerede udsolgt i Uganda for 2019, nu planter vi mangroveskov i Madagaskar

På billedet ses træstiklinger på vej til plantningsstedet i Uganda

 

Vores træplantningspartner, den danske organisation TroFaCo, fortæller, at de allerede nu har udsolgt for plantning i Uganda for hele 2019.

Det er en dejlig nyhed, og vi er meget overvældede over, hvor mange der gerne vil balancere deres CO2 udledning med træplantning. Det betyder, at vores ordreestimat, inklusive de 30% ekstra som TroFaCo igangsatte for at have lidt buffer, nu er plantet til. Vi kan derfor heller ikke tilbyde træplantning i Uganda igen før i 2020.

Til gengæld kan vi tilbyde at plante mangroveskov i Madagaskar. Mangroveskov har to store fordele – det kan plantes året rundt og opsuger meget store mængder CO2 – ca. det dobbelte af almindelig skov! Det kan du læse mere om her. Den eneste ulempe er, at vi ikke har de samme muligheder for at dokumentere plantningerne og mængden af opsuget CO2.

Når vi planter mangroveskov i Madagaskar, arbejder vi sammen med den amerikanske NGO, Eden Projects link . Eden Projects blev oprindelig anbefalet til os af menneskene bag den tyske søgemaskine Ecosia, der planter træer over hele verden.