I 2017 kunne medarbejderne hos Siemens Gamesa Renewable Energy vælge donation til træplantning gennem organisationen GROW|FOR|IT som en af flere mulige firmajulegaver. Ved at vælge træplantning som deres 2017-julegave har medarbejderne sikret, at GROW|FOR|IT kan få plantet tilstrækkeligt mange træer i troperne til, at hver medarbejder, der har doneret til træplantning, reelt kan betragte sig som CO₂-neutral i 2018.

At 103 medarbejdere valgte træplantning til CO₂-balance, er en indikation af, at træplantning ses som et af flere mulige værktøjer til at opsuge CO₂ fra atmosfæren, og således er det blevet et reelt middel i bestræbelserne på at imødegå den globale opvarmning.

Vi takker alle de relevante medarbejdere i Siemens Gamesa Renewable Energy for dette julegavevalg. Ligeledes takker vi Siemens Gamesas ledelse for at donere de 197 uafhentede julegaver oven i medarbejderjulegaverne. I alt blev beløbet 300 gavedonationer á 400 kroner = 120.000 kroner til træplantning.