Arrow
Arrow
Slider

FAKTA
• 1 hektar skov opsu­ger årligt 7–10 tons CO2. Det sva­rer til en dan­skers årli­ge udled­ning af CO2.
•  FN’s kli­ma­pa­nel IPCC siger, at udled­ning af CO2 – 18 mia tons CO2 for meget pr. år – er det største kli­mapro­blem. Det får tem­pe­ra­tu­ren til at sti­ge glo­balt.
• Skov­rejsning er en del af løs­nin­gen. Vi er gået i gang i jysk hare­høj­de.